20 juni, 2016

Säljarvillkor

Avtal gällande hyra av försäljningsplats hos Kvillehyllan

Avtalet gäller mellan hyrestagaren av försäljningsplats och butiken Kvillehyllan.

Hyran

Hyran av försäljningsplats betalas i förskott i samband med bokning och kommission dras från försäljningssumman. Minsta hyresperiod är en vecka. I hyran ingår personal, kassahantering samt annonsering och marknadsföring. Avbokning sker senast torsdag veckan innan.

Prissättning

Hyrestagaren ansvarar själv för prissättningen av de varor som ska säljas, med butikens egna prislappar. Prislappar får inte ändras. Vid prisändring ska ny prislapp sättas på varan. Osäljbara varor med felaktig eller saknad prislapp säljes ej, utan lagras i sju dagar och kan fås tillbaka mot beskrivning, därefter tillfaller varan butiken.

Försäljning

De varor som du säljer hos Kvillehyllan skall vara hela, rena och fungerande. I annat fall skall det tydligt framgå av märkning. Produkter som säljs skall vara lagliga och inte på något sätt utgöra fara. Alla produkter säljs på hyrestagarens ansvar. Kvillehyllan har rätt att förbjuda försäljning, ta bort varor eller avsluta hyreskontraktet om vi anser att varan inte uppfyller kraven i detta hyresavtal.

Varor som inte är tillåtna är t.ex. pornografiskt material, vapen, piratkopior, päls, produkter av hotade arter, hygienprodukter/kosmetika, livsmedel etc.

Hyrestagaren ansvarar själv för prissättning och utplacering på sin försäljningsplats samt att hålla ordning på denna. Hyrestagaren bär allt ansvar för sina inkomster, skatter samt moms.

Avslut

Vid avslut ska försäljningsplatsen tömmas senast sista försäljningsdagen under butikens öppettid, eller vid speciella hylltider. Vid utcheckning ska försäljningsplatsen vara städad. Om försäljningsplatsen lämnas ostädad har butiken rätt att debitera städavgift enligt gällande prislista.

Det finns möjlighet att lämna osålda varor på anvisad plats, dessa tillfaller då butiken och säljs till förmån för välgörenhet. Hyrestagaren ansvarar för att inga andra varor än de hen äger följer med vid utcheckning. Försäljningssaldot (försäljning med avdrag för kommission) utbetalas via bankinsättning på hyrestagarens bankkonto.

Service och tjänster

Butiken kan mot avgift erbjuda kunden kompletta tjänster kring försäljningsplatsen. Försäljning av skrymmande varor, möbler etc. kan ske i mån av plats. Kontakta personalen innan skrymmande varor tas till butiken. Värdeföremål och smycken kan exponeras i kassadisken eller i hyllan bakom kassan.

Ansvar

Butiken ansvarar inte för förstörda eller försvunna produkter. Butiken ersätter inte brand eller vattenskadade produkter. Misstänkt stöld anmäls omgående till polis och ärendet behandlas då som butiksstöld.